Sıvı ve jel olmak üzere iki formu mevcuttur. Sıvı formu daldırma amaçlı, jel formu ise dik yüzeylerdeki boya tabakasını sökmede kullanılır.

• Paint-Out kısa zamanda maksimum etki gösterir.

• Demir, alüminyum, bronz, titanyum, bakır gibi metallerin boyasını sökebildiği gibi beton yüzeylerin üzerindeki her nevi katmanlar da rahatlıkla sökebilir.

• Boya ile yüzey arasındaki bağı kopartarak görevini yapan Paint-Out yüzeye asla zarar vermez.

• Soğuk kullanılır.

JEL KULLANIM:

Kullanım Şekli:

Paint-Out yüzeydeki boyanın karakterine göre 5-20 dakika kadar uygulanmalıdır. Boya sökülmeye başaladığında tazyikli su ya da spatula yardımıyla yüzeyden uzaklaştırılma işlemi gerçekleştirilir.

SIVI KULLANIM:

Tüketicinin Dikkatine: Gözler ve cilt için tahriş edicidir, temasından sakınınız. Çinko, galvaniz gibi metallerle temasından kaçınınız.